A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Welkom bij Meldpunt discriminatie en pesten

Heb je het idee dat je gediscrimineerd of gepest wordt? Omdat je te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap hebt? Houd het dan niet stil, maar laat je horen. Want meteen melden helpt!

In iedere gemeente is er een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies en landelijke registratie van incidenten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of structurele uitsluiting is belangrijk om te melden. Vorig jaar zijn er in Nederland meer dan 6000 meldingen van discriminatie geregistreerd.
Meldpunt discriminatie en pesten zet zich in voor de aanpak van discriminatie en (weg-)pesten en werkt nauw samen met de politie, Openbaar Ministerie en het maatschappelijk middenveld.

Verbod op discriminatie en pesten
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen! In de wet staat dat je iedereen gelijke kansen moet geven, ongeacht huidskleur, handicap, leerproblemen enzovoort. Uit recent onderzoek blijkt dat 25% van de Nederlandse bevolking in aanraking komt met discriminatie (Ervaren discriminatie In Nederland, SCP 2014). Vaak begint het met plagen en hebben mensen niet in de gaten hoe opmerkingen het slachtoffer raken. Als het echt pesten of discriminatie wordt, wat kun je daar dan aan doen?

Als mensen bij ons melden hebben ze het vaak over pesten en roddelen. Pesten is een uitingsvorm van discriminatie en kan verstrekkende gevolgen hebben voor het slachtoffer. Niet alle vormen van pesterijen vallen op dit moment onder de bescherming van de wet. Bemiddeling kan dan een uitkomst bieden. In andere gevallen is er sprake van discriminatie, zoals bijvoorbeeld een vrouw die niet wordt aangenomen voor een geschikte baan omdat ze aangeeft zwanger te zijn. Er wordt dan onderscheid gemaakt op grond van zijn chronische ziekte,en kan er een beroep op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte worden gedaan.

U kunt een klacht  melden via het klachtenformulier op of  via tel.nr. 026-3772333 (ma t/m do) , dan wel via het gemeenteloket. Voor meer informatie: Melden helpt!


 

Nieuws
Nieuwe campagne tegen discriminatie

De landelijke campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zak.... Lees meer >

Trendrapportage discriminatiemeldingen 2012-2014

De antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) registreerden in 2014 9.714 klachten, bijna 3.... Lees meer >

Sociale veiligheid op school en in de wijk

Vandaag is een nieuw project van Meldpunt discriminatie en pesten van start gegaan in de gemeent.... Lees meer >