A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) staat geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >