A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Waar staan wij voor

Missie
Vanuit de missie van de organisatie richten wij ons op het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie, pesten en uitsluiten. In de statuten van onze stichting staat:

" Art.1 Gelderland-Midden is een mensgerichte organisatie die zich op basis van haar maatschappelijke betrokkenheid en overtuiging inzet voor een samenleving waarin het beginsel gelijke behandeling -zoals vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet, de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) alsmede in de Aanwijzing Discriminatie, gelijke behandelingswetgeving en in het strafrecht- wordt gerespecteerd en gehandhaafd. De stichting zet zich maximaal actief in voor het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie."
 
Visie
De organisatie zet in op deskundigheidsbevordering van professionals en burgers. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het leren signaleren en aanpakken van discriminatie, uitsluiten en pesten. Het sterk lokale karakter van ons adviesbureau maakt het mogelijk de hulp en begeleiding aan te laten sluiten vanuit een vertrouwde omgeving en wordt maatwerk gegarandeerd. Wij bemiddelen bij conflictsituaties, pesterijen en uitsluiting. Het doel van de bemiddeling is het op gang brengen van een dialoog. Door als organisatie de dienstverlening en de producten te richten op bewustwording en kennisdeling met betrekking tot uitsluiten en vooroordelen, is het mogelijk om (negatieve) gedragingen en beleid te beïnvloeden.

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >