A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Wat gebeurt er als jongeren melden?

Wanneer er via WhatsUp melding wordt gedaan, zal er zo snel mogelijk een berichtje teruggestuurd worden. Wanneer er in het weekend gemeld wordt, zal de melder na het weekend een reactie ontvangen. Het is belangrijk om te weten wat melder precies wil met de melding. Wil de melder hulp, advies of alleen registratie? Om een duidelijk beeld te krijgen van een melding zal er doorgevraagd worden over het incident.  Alle meldingen worden door het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) geregistreerd. Deze registratie wordt in eerste instantie anoniem opgenomen. Na toestemming van de jongeren van 16 jaar en ouder, kan het MDP de persoonsgegevens opnemen. Bij  jongeren onder 16 jaar zal toestemming worden gevraagd aan de ouders/verzorgers.  Zolang hier geen toestemming voor is, registreren wij deze meldingen anoniem. Het is belangrijk dat de jongeren weten dat het MDP nooit persoonlijke informatie zal delen met anderen zonder hun toestemming. Wanneer de melder wil dat het MDP bijvoorbeeld contact opneemt met de zorgcoördinator van een school of een wijkagent in de wijk, dan hebben wij hier óok de toestemming van ouders/verzorgers voor nodig (bij minderjarigheid).

Wanneer blijkt dat de meldlijn wordt gebruikt voor valse meldingen, dan zal het nummer van deze melder geblokkeerd worden en kan hij/zij geen gebruik meer maken van WhatsUp. 


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >