A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Antidiscriminatievoorzieningen (ADV)

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) bepaalt dat gemeenten een onafhankelijke en laagdrempelige antidiscriminatievoorziening (ADV) moeten inrichten waar inwoners ongelijke behandeling kunnen melden. 'De voorziening' betekent dat burgers en professionals dicht bij de eigen werk- en of woonomgeving advies en bijstand bij incidenten krijgen aangeboden door de gemeenten. De taken worden door een onafhandelijke organisatie uitgevoerd.

In Gelderland-Midden wordt het werk door het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) uitgevoerd.


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >