A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Bijna 400 meldingen van discriminatie in Gelderland-Midden

In 2016 hebben burgers en professionals in de regio Gelderland-Midden in totaal 399 meldingen van discriminatie gemaakt. Dit blijkt uit het 'Discriminatiebeeld Gelderland-Midden 2016' dat is gepubliceerd door het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Bij de aanpak van incidenten werkt het MDP steeds nauwer samen met politie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Uit het Discriminatiebeeld blijkt dat ongelijke behandeling op grond van ras het meest gemeld wordt. Zo worden er nog regelmatig mensen de toegang geweigerd in de horeca wegens hun huidskleur of afkomst. Tevens wordt er steeds vaker melding gemaakt door mensen die zich op basis van hun leeftijd, handicap of chronische ziekte gediscrimineerd voelen. Marjolein Eeuwes, directeur van het MDP, licht hierbij toe: "Aantallen in een rapport zeggen niet alles over wat er daadwerkelijk in de maatschappij speelt. Lang niet alle incidenten worden gemeld, uit schaamte of omdat men niet bekend is met speciale bureaus voor advies en bijstand bij discriminatie en pesten." Ook het in 2016 in werking getreden VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap zorgt voor een toename van meldingen en informatieverzoeken.

In 2016 heeft het MDP met de politie voorlichting verzorgd aan de basisteams van de politie; veelal bestaande uit wijkagenten en politiepersoneel dat dicht bij de burger staat. IJsbrand ter Haar, discriminatiecoördinator van de politie binnen district Gelderland-Midden, toont zich positief over de onderlinge samenwerking: "we zien dat, zeker na de voorlichtingen, we elkaar goed weten te vinden. Vanuit de politieorganisatie geloven wij erg in samenwerking zodat ook buiten het strafrecht incidenten van discriminatie kunnen worden aangepakt." Een voorbeeld hiervan is bij de aanpak van pestincidenten op scholen, aldus Ter Haar. Hierbij komen de signalen van de wijkagent terecht bij het MDP en naast opsporing door politie kan dan tevens worden ingezet op educatie en preventie door het MDP aan leerlingen en docenten.

Klik hier voor het volledige Discriminatiebeeld Gelderland-Midden 2016.


Terug
Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centr.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen .... Lees meer >