A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Lokaal, persoonlijk en laagdrempelig

Tolerantie in kaart
Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft in samenwerking met I&O research een Tolerantiemonitor ontwikkeld. De monitor brengt de sociale veiligheid van een school, instelling of bedrijf in kaart. Door middel van een online vragenlijst worden deelnemers vragen gesteld over de beleving van pesten, roddel, uitsluiten en discriminatie. De monitor kan worden ingezet op scholen, instellingen en bedrijven. Het onderzoek geeft inzicht in de denkbeelden en attitudes van een groep mensen die dagelijks met elkaar te maken hebben. Veel pesterijen blijven onbesproken maar zijn vaak van structurele aard, die kunnen leiden tot schooluitval of ziekteverzuim van werknemers. Door het fenomeen van buitenaf te laten onderzoek voelen deelnemers zich veilig om de vragen oprecht te beantwoorden. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar deelnemers en dienen als onderbouwing van de aanpak van pesten en discriminatie van de instelling of het bedrijf.


Frank in de buurt
Het project Frank in de buurt wordt ingezet om per wijk te inventariseren hoe veilig mensen zich in de wijk voelen. Door het outreachende karakter worden de verhalen van buurtbewoners geïnventariseerd. De vragenlijst bevat open en gesloten vragen, door de persoonlijke begeleiding is het mogelijk om iedereen aan het woord te laten. De bevindingen worden in een rapport gebundeld en overgedragen naar actieve wijkbewoners die iets voor de eigen leefomgeving willen betekenen.
Een andere optie is om de interviews in te zetten om input te verzamelen voor lokaal beleid van gemeenten, organisaties of bedrijven. Frank in de buurt levert maatwerk, de werkwijze is laagdrempelig, persoonlijk en lokaal gericht. Zie www.frankindebuurt.nl voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via adv@art1gelderlandmidden.nl  Bellen kan natuurlijk ook: 026-3772333


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >