A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Meer weten over discriminatie en pesten?

Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) zet deskundigheidsbevordering in ter bestrijding van discriminatie, pesten en ongelijke behandeling. De diverse workshops worden ingezet voor bijvoorbeeld uitzendbureaus, wijkagenten, sociale wijkteams en medewerkers van wijkplatforms. Het herkennen en signaleren van discriminatie staat tijdens de bijeenkomst centraal. De cursus kan in Arnhem worden gegeven of incompany.


De workshop(s) voor professionals worden op maat gemaakt en aangepast aan de doelgroep, daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de organisatie zelf.


Training: discriminatie in de dienstverlening

Je krijgt als beroepskracht een verzoek van een klant die aangeeft alleen door 'blanke Nederlanders' geholpen te willen worden, of alleen door 'eigen mensen met hetzelfde geloof'.  Wat doe je dan als bedrijf? Deze, en nog veel meer voorbeelden worden besproken tijdens de training. In kleine groepen wordt er gesproken over (eigen) vooroordelen, wetgeving en zorgen we voor bevordering van de handelingsbekwaamheid.


Workshop : Leren signaleren van discriminatie, pesten en uitsluiten voor professionals

Professionals die met mensen werken komen vaak ongelijke behandeling tegen. Volgens recent onderzoek komt 25% van de Nederlandse bevolking in aanraking met discriminatie. Maar wat valt er allemaal onder de discriminatiewetgeving? Welke signalen horen bij discriminatoir pesten en uitsluiten? Wanneer moet ik als professionals tot actie komen? En bij wie kan ik terecht met vragen of het melden van incidenten?
Tijdens de workshop krijgt u een inleiding in de antidiscriminatie- en gelijkebehandelingswetgeving. Bespreking van casuïstiek maakt het onderwerp concreet. Evenals voorbeelden van de aanpak van incidenten. Na de workshop heeft u zicht op uw samenwerkingspartners en de mogelijkheden om incidenten over te dragen of zelf aan te pakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via adv@art1gelderlandmidden.nl  Bellen kan natuurlijk ook: 026-3772333.

 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >