A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Meer weten over discriminatie en pesten?

Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) zet deskundigheidsbevordering in ter bestrijding van discriminatie, pesten en ongelijke behandeling. De diverse workshops worden op maat gegeven, zoals voor wijkagenten, sociale raadslieden en medewerkers van wijkplatforms. Het herkennen en signaleren van discriminatie staat tijdens de les centraal. De cursus wordt in Arnhem gegeven, en op aanvraag tevens incompany gegeven.


Workshop : Leren signaleren van discriminatie, pesten en uitsluiten voor professionals
Professionals die met mensen werken komen vaak ongelijke behandeling tegen. Volgens onderzoek komt 25% van de Nederlandse bevolking in aanraking met discriminatie (SCP rapport Ervaren discriminatie Nederland 2014). Maar wat valt er allemaal onder de discriminatiewetgeving? Welke signalen horen bij discriminatoir pesten en uitsluiten? Wanneer moet ik als professionals tot actie komen? En bij wie kan ik terecht met vragen of het melden van incidenten?
Tijdens de workshop krijgt u een inleiding in de antidiscriminatie- en gelijkebehandelingswetgeving. Bespreking van casuïstiek maakt het onderwerp concreet. Evenals voorbeelden van de aanpak van incidenten. Na de workshop heet u zicht op uw samenwerkingspartners en de mogelijkheden om incidenten over te dragen of aan te pakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via adv@art1gelderlandmidden.nl  Bellen kan natuurlijk ook: 026-3772333.


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >