A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Publicaties


5500 inwoners spreken zich uit over de veiligheid en acceptatie in de eigen leefomgeving:

Samenlevingsonderzoek acceptatie LHBTI+ ers in Gelderland en Overijssel (840 Kb)

Meldingen van discriminatie bij de Meldpunten en politie in Oost-Nederland:

Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland (2 MB)


Aanwijzing discriminatie OM:

De Aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van discriminatie.


Adviezen voor lokaal inclusiebeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2018

Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten  (517 Kb)


Meldingen discriminatie bij politie en gemeentelijke voorzieningen (ADV's) in Oost-Nederland:

Monitor discriminatie 2017 Oost-Nederland (1582 Kb)


Jaarbericht over de activiteiten van MDP:

Jaarbericht 2017 (1021 Kb)


Meldingen discriminatie in Gelderland-Midden 2017:

Discriminatiebeeld Gelderland-Midden 2017 (327 Kb)


Gezamenlijke aanpak sexting, sociale veiligheid jeugd in Gelderland:

Stappenkaart voor scholen (2 MB)


Regionaal discriminatie overleg (RDO) Oost-Nederland:

Nieuwsbrief RDO Oost-Nederland (822kb)


Samenwerking politie, gemeenten, adv's en belangenorganisaties ter bevordering veilige woonomgeving:

Handreiking Veilige Moskee (398 Kb)


Nationaal onderzoek naar de werking van Adv's (RegioPlan - 2017):

Onderzoek naar de werking van Adv's in de praktijk  (2,7 Mb)


Jaarbericht over de activiteiten van MDP:

Jaarbericht 2016 (1,7 Mb)


Meldingen discriminatie in Gelderland-Midden 2016:

Discriminatiebeeld Gelderland-Midden 2016 (720 Kb)


Landelijke cijfers meldingen discriminatie bij politie, gemeentelijke voorziening (ADV) , CRM en MiND gebundeld in 1 rapport:

Discriminatiecijfers Nederland 2017  ( 1,0 Mb)

Discriminatiecijfers Nederland 2016 (1,60 Mb)

Discriminatiecijfers Nederland 2015 (1,59 Mb)


Onderzoek MDP over de aanpak van discriminatie in het voetbal :

Integrale aanpak discriminatievrije voetbalomgeving (924 Kb)


Landelijke cijfers discriminatiemeldingen bij gemeentelijke voorzieningen 2016:

Factsheet ADV cijfers 2016 (290 Kb)


Jaarbericht Meldpunt discriminatie en pesten (MDP)  2015:

Jaarbericht 2015  (899 Kb)


Landelijke cijfers meldingen bij gemeentelijke voorzieningen (ADV's):

Kerncijfers ADV Nederland 2015 (429 Kb)


Tweedekamer brief Nationaal actieprogramma tegen discriminatie:

Nationaal actieprogramma tegen discriminatie (169 Kb)


Actieplan diversiteit van de Nationale Politie:

De kracht van het verschil (1,13 Mb)


Regionaal rapport over de discriminatiemeldingen bij politie en gemeentelijke voorzieningen (ADV's) in Oost-Nederland:

Discriminatiecijfers 2014  (1 Mb)


VNG en Nederlands genoodschap van Burgemeesters:

Handreiking verhoogde asielinstroom t.b.v. het lokaal bestuur en betrokken partners  (2 Mb)


Politiecijfers discriminatie Nederland:

Discriminatiecijfers Politie 2014 (3,06 Mb)


Discriminatieklachten antidiscriminatievoorzieningen Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek) :

Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014 (319 Kb)


Onderzoek naar discriminatie in wervings-en selectiefase in opdracht SZW ( Panteia 2015) :

Discriminatie in de wervings- en selectiefase (618 Kb)


Veiligheid en openbare ordebeheersing rondom het Nederlands betaald voetbal (Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme):

Jaaroverzicht seizoen 2014/2015 (30,3 Mb)


Discriminatie op de arbeidsmarkt 2014 (ADV's Nederland):

Themadossier Arbeidsmarkt (106 Kb)


Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens (CRM) 2014:

Jaarverslag CRM (1,2 Mb)


Registratie discriminatieklachten 2013, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):

Rapport discriminatiemeldingen gemeentelijke voorzieningen (338 Kb)


Ervaren discriminatie Nederland 2014 , Sociaal Cultureel Planbureau (SCP):

Onderzoek Ervaren discriminatie Nederland (2,5 Mb)


Nationaal Actieplan Mensenrechten 2013:

Actieplan Mensenrechten (427 Kb)


VNG Handreiking lokale aanpak van discriminatie:

Handreiking VNG (4,4 Mb)


Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >