A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken

Pesten was nog nooit zo gemakkelijk. Gelijk uiting geven aan je eerste gedachten? Zonder na te denken over de gevolgen? Door de intrede van de mobiele telefoon heeft iedereen toegang tot de wereld om zich heen. Ongecensureerd kun je alles appen, posten of tweeten. Daarnaast blijft het negeren in de groep, duwen in de gangen, de tas van de fiets trappen, roddelen, allemaal bestaan.

Meestal zijn kinderen zich niet bewust van het effect van hun eigen gedrag op anderen. Pestgedrag vraagt daarom meer dan ooit de aandacht! Ook de nieuwe uitingsvormen zijn alleen maar tegen te gaan door kinderen bewust te maken van hun eigen pestgedrag. Onderschat nooit wat plagen, pesten of uitsluiten bij kinderen doet!  De directe impact is vaak niet zichtbaar, maar we zien de gevolgen ieder jaar weer. Kinderen gaan bijvoorbeeld van school, worden depressief of doen zichzelf iets aan. Het pesten gebeurt veel buiten school om, echter school is wel de aangewezen plek om kinderen samen aan te spreken op hun gedrag.

Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft een aantal trainingen en voorlichtingen ontwikkeld voor in de klas. Meer informatie over de project- en voorlichtingsmogelijkheden onderstaand.WhatsUp 

WhatsUp is een breed programma voor VO en PO, dat gericht is op het bespreken en bewust maken van discriminatie en pesten. Tijdens gastlessen voor leerlingen en deskundigheidsbevordering voor docenten wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen, worden ervaringen gedeeld en tips uitgereikt hoe te handelen. De WhatsUp-meldlijn is actief voor leerlingen om laagdrempelig een incident te melden of om informatie en hulp te vragen. De samenwerking met scholen wordt versterkt, zodat we gezamenlijk aan sociale veiligheid binnen de leer- en leefomgeving kunnen werken.


Hulp van buitenaf: dialoog in de klas

Een goed gesprek in de klas, onder leiding van een medewerker van het MDP, kan zicht geven op de onderlinge verhoudingen in de groep en op wat er buiten de klas/school gebeurt. Kinderen voelen zich vrijer als er een vreemde voor de klas staat. Pestkoppen durven zich te laten zien en kinderen die gebukt gaan onder vervelende opmerkingen spreken zich eerder uit. Door deze bijeenkomsten worden verborgen emoties zichtbaar en biedt school een mogelijkheid om afgestemde begeleiding in te zetten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adv@art1gelderlandmidden.nl, bellen kan natuurlijk ook: tel. 026-3772333

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >