A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken

Pesten was nog nooit zo gemakkelijk. Gelijk uiting geven aan je eerste gedachten? Zonder na te denken over de gevolgen? Door de intrede van de mobiele telefoon heeft iedereen toegang tot de wereld om zich heen. Ongecensureerd kun je alles appen, posten of twitteren. Daarnaast blijft het negeren in de groep, duwen in de gangen, de tas van de fiets trappen, roddelen, allemaal bestaan. Meestal zijn de kinderen zich niet bewust van het effect van hun eigen gedrag op anderen. Pestgedrag vraagt daarom meer dan ooit de aandacht! Ook de nieuwe uitingsvormen zijn alleen maar tegen te gaan door kinderen bewust te maken van hun eigen pestgedrag. Onderschat nooit wat plagen, pesten of keihard uitsluiten bij kinderen doet!  De directe impact is vaak niet zichtbaar maar we zien de gevolgen ieder jaar weer. Kinderen gaan bijvoorbeeld van school, worden depressief of doen zichzelf iets aan. Het pesten gebeurt veel buiten school, echter school is wel de aangewezen plek om kinderen aan te spreken op hun gedrag.

Het Melpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft een aantal trainingen en voorlichtingen ontwikkeld voor in de klas. Meer informatie hierover treft u hieronder:


Hulp van buitenaf: Dialoog in de klas
Een goed gesprek in de klas, onder leiding van een medewerker van het MDP, kan zicht geven op de onderlinge verhoudingen in de groep, en zicht geven op wat er buiten de klas/school gebeurt. Kinderen voelen zich vrijer als er een vreemde voor de klas staat. Pestkoppen durven zich te laten zien, en kinderen die gebukt gaan onder vervelende opmerkingen spreken zich uit. Door deze bijeenkomsten worden verborgen emoties zichtbaar en biedt school een mogelijkheid om afgestemde begeleiding in te zetten.

Workshop: Omgaan met verschillen
Voor het voortgezet onderwijs bieden wij de workshop "Respect voor diversiteit" aan. Door te kiezen voor een thema dat speelt in de klas of op de school wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Het thema kan gaan over discriminatie, zoals bijvoorbeeld racisme of ongelijke behandeling van leerlingen met een beperking (zoals autisme en dyslexie). Bij ieder thema wordt het verschil tussen plagen, pesten en discriminatie uitgelegd. Tevens wordt er indien mogelijk gewerkt met casuïstiek vanuit de klas.

Workshop : See Think Act
MDP werkt volgens de methode: See-Think-Act methodiek (STA) . Met deze methodiek wordt een eerste stap gezet naar bewustwording van je eigen gedachten. Want door wat je denkt en voelt (bewust en onbewust) kan er van alles gebeuren. Als het positief is, is er niets aan de hand. Maar als je gedrag anderen leed bezorgt wordt het tijd om in de spiegel te kijken. De methodiek biedt een laagdrempelig, en voor iedereen toegankelijk instrument om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adv@art1gelderlandmidden.nl , bellen kan natuurlijk ook: tel. 026-3772333

 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >