A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Maatregelen tegen discriminatie in de sport

Discriminatie hoort niet thuis in de sport. Toch wordt er regelmatig gescholden en worden er verwensingen geuit door sporters onderling, maar zeker ook door supporters en verslaggevers.

De media laat zien wanneer er sprake is van excessen, zoals scheldkoren in het voetbal of verslaggevers die racistische uitspraken doen. Bij de ADV's zijn in de categorie Sport en recreatie  2014 123 (55 voetbal gerelateerd) en in 2015 116 (42 voetbal gerelateerd) meldingen over discriminatie in de sport geregistreerd (zie kerncijfers). Bij de politie worden meldingen in het voetbal apart gerapporteerd door Centrum Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). In het CIV rapport 2014/2015 wordt gesproken over 58 incidenten in het voetbal.  We zien dat discriminatie in het voetbal veel voorkomt, echter ook andere sporten hebben te maken met anti-sociaal gedrag.

Sport staat voor verbroedering, vermaak en plezier. Het zijn vaak enkelen die zich negatief uitlaten op de tribune, in de kantine of  tijdens een ledenvergadering. Hoe spreek je zo iemand aan? Is het normaal? Moeten we niet moeilijk doen? Of zoekt u handreikingen om dit ongewenste gedrag aan te pakken?


Advies vragen en incidenten melden

De antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in Nederland hebben een landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke meldpunten. Burgers en professionals kunnen daar terecht voor landelijke (anonieme) registratie van discriminatie-incidenten. Ook uw vereniging kan daar gebruik van maken! Mocht u incidenten tegen komen waarbij sprake is van een vermoeden van discriminatie of pesterijen (ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, homofobie, racisme of welke grond dan ook), dan kunt u terecht bij het ADV bij u in de buurt. De consulenten staan u te woord en kunnen u gedegen advies geven. Tevens wordt door het (anoniem) melden mogelijk om incidenten in de sport in kaart te brengen. Zie www.discriminatie.nl voor alle ADV's in Nederland.


Cursus: antidiscriminatie en pesten

Speciaal voor sportverenigingen. Tijdens de cursus wordt de wetgeving en antidiscriminatiebeleid voor sportverenigingen, het leren signaleren en de aanpak besproken.


Workshop: Vooroordelen bespreekbaar maken

Een eerste stap naar bewustwording van eigen vooroordelen. Volgens de STA methodiek, ontwikkeld door het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) worden er handvatten aangereikt om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.


Monitoring: inzet van opgeleide observers

Tijdens wedstrijden loopt de spanning vaak hoog op. Hier zien we dan ook de meeste geregistreerde incidenten. De spreekkoren en verboden spandoeken en symbolen komen regelmatig in het nieuws. Maar wat kun je er tegen doen? Door de inzet van zogenaamde  'observers'  wordt het mogelijk om incidenten tijdens wedstrijden in kaart te laten brengen. In samenwerking met de organisator wordt er een rapport opgemaakt. Tevens wordt er bewijslast vastgelegd. Het rapport komt ten dienste van de organisator. 


Meer informatie over onze observers?

Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) beschikt over een aantal gecertificeerde observers die worden ingezet bij onder andere Europa League en Champions League wedstrijden. Deze zogenaamde observers worden ingezet tijdens risicowedstrijden. In Nederland kan de observer ingezet worden ten behoeve van de bestrijding van discriminatie tijdens (betaalde-)voetbalwedstrijden. De monitoring omvat het vastleggen van spreekkoren, verboden symbolen (op kleding en vlaggen), beledigingen en overige overtredingen van de antidiscriminatiewetgeving. Alle uitingen worden door de observer gerapporteerd en voorgelegd aan de organisator van de wedstrijd. Het betreft een intern rapport en komt ten gunste van de organisator. De eindverantwoording voor de afhandeling van incidenten ligt daarbij in handen van de betreffende organisator.

Door de inzet van monitoring wordt het mogelijk om tijdens een seizoen allle discriminatie-incidenten in kaart te brengen. Daarna wordt het mogelijk om gericht actie in te zetten. Tijdens de observer-periode is het mogelijk om de bestaande stewards op te leiden tot observer.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adv@art1gelderlandmidden.nl, bellen kan natuurlijk ook naar telefoonnummer: 026-3772333.

 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >