A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Maatregelen tegen discriminatie in de sport

Discriminatie hoort niet thuis in de sport. Toch wordt er regelmatig gescholden en worden er verwensingen geuit door sporters onderling, maar zeker ook door supporters.

De media laat zien wanneer er sprake is van excessen, zoals bij scheldkoren in het voetbal of bij beledigende opmerkingen. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) komen jaarlijks meer dan 100 meldingen over discriminatie binnen op het terrein 'Sport en recreatie'. Bijna de helft daarvan speelt zich af binnen het voetbal. Bij de politie worden meldingen in het voetbal apart gerapporteerd door Centrum Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). In het CIV rapport 2014/2015 wordt gesproken over 58 incidenten in het voetbal.  We zien dat discriminatie in het voetbal veel voorkomt, echter ook andere sporten hebben te maken met anti-sociaal gedrag!

Sport staat voor verbroedering, vermaak en plezier. Het zijn vaak enkelen die zich negatief uitlaten op de tribune, in de kantine of  tijdens een ledenvergadering. Hoe spreek je zo iemand aan? Is het normaal? Moeten we niet moeilijk doen en hoort dit erbij? Of zoekt u handreikingen om ongewenste gedrag aan te pakken? Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft verschillende preventiemogelijkheden om discriminatie en anti-sociaal gedrag in de sport aan te pakken. Een overzicht hiervan treft u onderstaand.


Advies vragen en incidenten melden

De antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in Nederland hebben een landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke meldpunten. Burgers en professionals kunnen daar terecht voor landelijke (anonieme) registratie van discriminatie-incidenten. Ook uw vereniging kan daar gebruik van maken! Mocht u incidenten tegen komen waarbij sprake is van een vermoeden van discriminatie of pesterijen (ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, homofobie, racisme of welke grond dan ook), dan kunt u terecht bij het ADV bij u in de buurt. De consulenten staan u te woord en kunnen u gedegen advies geven. Tevens wordt door het (anoniem) melden mogelijk om incidenten in de sport in kaart te brengen. Zie www.discriminatie.nl voor alle ADV's in Nederland.


Cursus: antidiscriminatie en pesten

Speciaal voor sportverenigingen. Tijdens de cursus wordt de wetgeving en antidiscriminatiebeleid voor sportverenigingen besproken. Verder komen het leren signaleren en de aanpak van deze problematiek besproken.


Workshop: vooroordelen bespreekbaar maken

Een eerste stap naar bewustwording van eigen vooroordelen. Volgens de STA methodiek, ontwikkeld door het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) worden er handvatten aangereikt om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.


Monitoring: inzet van opgeleide observers

Tijdens wedstrijden loopt de spanning vaak hoog op. Hier zien we dan ook de meeste geregistreerde incidenten van discriminatie. Spreekkoren, verboden spandoeken en symbolen komen regelmatig in het nieuws. Maar wat kun je er tegen doen? Door de inzet van zogenaamde  'observers'  wordt het mogelijk om incidenten tijdens wedstrijden in kaart te laten brengen. In samenwerking met de organisator wordt er een rapport opgemaakt. Tevens wordt er bewijslast vastgelegd. Het rapport komt ten dienste van de organisator.


Meer informatie over onze observers?

MDP beschikt over een aantal gecertificeerde observers die onder andere in Europees verband worden ingezet bij risicowedstrijden. In Nederland kan de observer worden ingezet ten behoeve van de bestrijding van discriminatie tijdens (betaalde-)voetbalwedstrijden. De monitoring omvat het vastleggen van spreekkoren, verboden symbolen (op kleding en vlaggen), beledigingen en overige overtredingen van de antidiscriminatiewetgeving. Alle uitingen worden door de observer gerapporteerd en voorgelegd aan de organisator van de wedstrijd. Het betreft een intern rapport en komt ten dienste van de organisator. De eindverantwoording voor de afhandeling van incidenten ligt tevens in handen van de organisator. Naast het inzetten van observers is het ook mogelijk om de bestaande stewards te trainen in het waarnemen van discriminatiore uitingen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adv@art1gelderlandmidden.nl, bellen kan natuurlijk ook naar telefoonnummer: 026-3772333.

 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >