A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Sociale veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Pesterijen, stelselmatig uitschelden van kinderen of volwassenen in de wijk, burenruzies en geluidsoverlast waarbij wordt geroepen: 'ga terug naar je eigen land', 'vieze homo', of andere verwensingen die discriminatoir zijn, zijn bij wet verboden. Toch komen dergelijke incidenten vaak voor in een buurt of wijk. Incidenten van discriminatie in de buurt/wijk hebben kunnen een grote inpact hebben op de leefbaarheid en sociale veiligheid.

MDP heeft verschillende projecten om discriminatie in de wijk aan te pakken en sociale veiligheid te vergroten. Een overzicht van de verschillende projecten treft u onderstaand.Frank in de buurt
Met de nieuwe werkwijze van "Frank in de buurt" wordt een brug geslagen tussen de wijk en de school. Door met een camper de wijk in te trekken worden buurtbewoners geïnterviewd over de leefbaarheid en het gevoel van sociale veiligheid in de wijk. Tegelijkertijd worden de scholen bezocht door medewerkers van het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor professionals die ertoe bijdragen het lokale netwerk te versterken. Tijdens bijeenkomsten in de wijk worden resultaten uit de wijkinterviews besproken. Wijkbewoners gaan zelf aan de slag met sociale veiligheid en leefbaarheid, ze maken een eigen werkgroep en maken een plan.  Het plan wordt op eigen kracht uitgevoerd, voor en door wijkbewoners. Ook de jongeren worden bij het project betrokken, door het maken van een eigen voorstelling met het thema pesten, uitsluiten en discriminatie. Voor meer informatie kunt op de website www.frankindebuurt.nl  terecht.


Deskundigheidsbevordering wijkteams
Het op tijd leren herkennen en aanpakken van discriminatie-incidenten is een begin om discriminatie tegen te gaan. Iedere gemeente beschikt sinds 2009 over een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor landelijke registratie, bijstand, advies en bemiddeling bij discriminatie-incidenten. Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) organiseert bijeenkomsten speciaal voor wijkteams. Tijdens de bijeenkomst wordt het werkveld uiteengezet en een introductie gegeven over de antidiscriminatiewetgeving. Het bespreken van casuïstiek maakt de aanpak en werkwijze van discriminatie in de wijk inzichtelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via adv@art1gelderlandmidden.nl  Bellen kan natuurlijk ook: 026-3772333.
Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >