A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Sociale veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Frank in de buurt
Met de nieuwe werkwijze van "Frank in de buurt" wordt een brug geslagen tussen de wijk en de school. Door met een camper de wijk in te trekken worden buurtbewoners geïnterviewd over de leefbaarheid en het gevoel van sociale veiligheid in de wijk. Tegelijkertijd worden de scholen bezocht door medewerkers van het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP). Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor professionals die ertoe bijdragen het lokale netwerk te versterken. Tijdens bijeenkomsten in de wijk worden resultaten uit de wijkinterviews besproken. Wijkbewoners gaan zelf aan de slag met sociale veiligheid en leefbaarheid, ze maken een eigen werkgroep en maken een plan.  Het plan wordt op eigen kracht uitgevoerd, voor en door wijkbewoners. Ook de jongeren worden bij het project betrokken, door het maken van een eigen voorstelling met het thema pesten, uitsluiten en discriminatie. Voor meer informatie kunt op de website www.frankindebuurt.nl  terecht.


Deskundigheidsbevordering wijkteams
Pesterijen, stelselmatig uitschelden van kinderen of volwassenen in de wijk, burenruzies en geluidsoverlast waarbij wordt geroepen: 'ga terug naar je eigen land', 'vieze homo', of andere verwensingen die discriminatoir zijn, zijn bij wet verboden. Het op tijd leren herkennen en aanpakken van discriminatie-incidenten is een begin om discriminatie tegen te gaan. Iedere gemeente beschikt sinds 2009 over een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor landelijke registratie, bijstand, advies en bemiddeling bij discriminatie-incidenten. Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) organiseert bijeenkomsten speciaal voor wijkteams. Tijdens de bijeenkomst wordt het werkveld uiteengezet en een introductie gegeven over de antidiscriminatiewetgeving. Het bespreken van casuïstiek maakt de aanpak en werkwijze van discriminatie in de wijk inzichtelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via adv@art1gelderlandmidden.nl  Bellen kan natuurlijk ook: 026-3772333.

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve v.... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midd.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen ma.... Lees meer >