A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Bemiddeling door het Meldpunt discriminatie en pesten

Bemiddeling als instrument voor de aanpak van conflicten

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken is moeilijk. Emoties spelen vaak de hoofdrol. Door de inzet van een onafhankelijk persoon wordt het vaak weer mogelijk om met elkaar in gesprek te komen. Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) zet regelmatig bemiddeling in als instrument bij conflicten op het werk, op scholen of in de wijk. Tevens weten werkgevers ons steeds vaker te vinden voor advies bij incidenten op de werkvloer. Evenals docenten, wijkagenten en wijkteams; ook zij schakelen het MDP in voor advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering. Bij MDP zijn ADR-gecertificeerde mediators in dienst.

Voor meer informatie kunt u contact met  ons opnemen. Wij kijken graag met u mee, voor analyse, advies en als gesprekspartner bij conflicten met een aanwijsbare discriminatiegrond.


Voorbeelden en resultaten van bemiddeling door MDP

  • Werkgever trekt vanwege zwangerschap curusaanbod voor medewerkster in. Na bemiddeling door MDP mag de werknemer alsnog deelnemen aan de cursus en wordt ze lid van een adviesgroep over 'omgaan met zwangere werknemers' binnen het bedrijf.
  • Slachtoffer en vrouw mogen geen lid worden van sportschool wegens nationaliteit. MDP gaat met beide partijen in gesprek en er blijkt sprake van miscommunicatie. Melders kunnen uiteindelijk alsnog lid worden en de sportschool gaat werken aan een informatiefolder voor anderstaligen.
  • Leerling werd doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Ouders vinden de doorverwijzing gerelateerd aan hun taal en nationaliteit en ervaren dit als discriminatie. Door bemiddeling van MDP met alle betrokken partijen is er een passend traject gevonden voor de leerling binnen de school zelf.

 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centr.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen .... Lees meer >