A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Informatie voor professionals en ouders/verzorgers over WhatsUp

Jongeren die met pesten, uitsluiten en discriminatie te maken krijgen, weten niet altijd waar zij terecht kunnen met hun verhaal. Soms schamen zij zich of zijn zij bang dat het zal verergeren als ze erover gaan praten. Pesten gebeurt overal, op school, in je eigen wijk, op het werk of stageplaats of sportvereniging. En helaas gebeurt het steeds vaker (anoniem) via social media.

Het ontvangen van scheldberichten of het live treiteren, roddelen over dat  "jij niet oké bent en er niet bij hoort", wordt door slachtoffers als zeer kwetsend ervaren. Pesterijen kunnen éénmalig of structureel van aard zijn. De frequentie zegt niets over de grootte van de impact. Ieder incident kan een jongere enorm raken en blijvend beschadigen.

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen anderen afwijzen of buitensluiten. Bijvoorbeeld omdat iemand stottert, een andere huidskleur of een handicap heeft of "anders" is. In artikel 1 van onze Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk behandeld moet worden en dus recht heeft op gelijke kansen. De gelijke behandeling van burgers onderling is uitgewerkt in o.a. de Algemene wet gelijke behandeling en het wetboek van Strafrecht. Deze wetgeving  is een krachtig instrument dat benut kan worden om slachtoffers bij te staan en veroorzakers bewust te maken van het verbod op discriminatie.  

Iedereen die gepest, buitengesloten of gediscrimineerd wordt, kan een eerste stap zetten om dit gedrag te stoppen. Het bespreekbaar maken van het incident is daarin een voorwaarde. Door uit te spreken wat je wordt aangedaan, geef je mensen die pesten en discrimineren zicht op wat het met je doet. Veel veroorzakers zijn zich niet bewust dat ze met opmerkingen en gedrag de ander discrimineren en diep kwetsen. Beide partijen zijn in een dergelijk geval gebaat bij een open gesprek over wat er aan de hand is. Degenen die bewust discrimineren kunnen steviger aangepakt worden, mits er voldoende bewijs is.


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >