A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Werkwijze behandeling meldingen ongelijke behandeling en /of pesten

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft een melding van u ontvangen over ongelijke behandeling en/of pesten. Deze informatiefolder is bedoeld om een overzicht te geven van de mogelijkheden om uw klacht te behandelen en de werkwijze van MDP. 

Over het Meldpunt

MDP is een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening, werkzaam in 15 gemeenten in Gelderland-Midden (Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar). Burgers kunnen bij ons terecht voor bijstand en advies omtrent discriminatie en pesten. De dienstverlening van MDP wordt bekostigd door uw gemeente. Zowel slachtoffers als getuigen van ongelijke behandeling en/of pesten kunnen bij ons melden. Onze consulenten zijn gespecialiseerd in gelijkebehandelingswetgeving en bemiddeling.

Uw melding

 • Indien nodig neemt één van de consulenten, telefonisch of per e-mail, contact met u op om uw melding door te spreken en eventueel aanvullende informatie bij u op te vragen.
 • Alle meldingen worden bij ons (anoniem) geregistreerd in een landelijke database voor meldingen van ongelijke behandeling/discriminatie.
 • Jaarlijks worden deze registraties in een cijfermatig-overzicht doorgegeven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van de landelijke rapportage over discriminatie. Dit overzicht is geheel anoniem, de cijfers zijn niet te herleiden naar personen.
 • Het is mogelijk om uw melding uitsluitend te laten registreren, als signaal voor rapportages. Registratie zonder verdere behandeling kan tevens anoniem.
 • Bij anonieme meldingen is het níet mogelijk om uw melding verder in behandeling te nemen.
 • Naast registratie en het in behandeling nemen van uw melding, is het ook mogelijk om informatie en advies te vragen.
 • Wanneer er aanwijzingen zijn voor discriminatie en u een vervolg wilt geven aan uw melding, zullen wij de mogelijkheden hiervoor met u bespreken.
 • Mocht de behandeling van uw melding bij een andere organisatie terecht horen, dan kunnen wij u naar de betreffende organisatie doorverwijzen of uw melding overdragen.

Uw klacht in behandeling

 • MDP neemt uitsluitend meldingen in behandeling waarbij het incident zich niet langer dan 1 jaar geleden heeft voorgedaan.
 • Als er aanwijzingen zijn voor ongelijke behandeling, dan zullen wij samen met u bespreken welke behandelmogelijkheden er zijn. Ook zullen wij u vragen wat u met uw melding wilt bereiken en samen met u nagaan of dit realiseerbaar is.
 • Voorbeelden van behandelmogelijkheden zijn: hoor en wederhoor, mediation/bemiddeling, bijstand in procedures of doorverwijzing naar een andere organisatie/klachtenprocedure.
 • MDP werkt vanuit een neutrale positie, dit is nodig om uw klacht objectief te beoordelen.
 • U blijft nauw betrokken bij de behandeling van uw klacht. Iedere stap die wij namens u zetten, wordt vooraf met u besproken.
 • Wij vragen u om binnen de gestelde termijnen te reageren op onze correspondentie en eventueel bewijs aan te leveren dat uw melding ondersteunt. Zonder uw medewerking en inzet is behandeling niet mogelijk.
 • Wanneer de wederpartij gevraagd is om te reageren op uw melding en u bent niet of onvoldoende tevreden met de gegeven reactie, dan wordt met u gekeken naar mogelijke vervolgstappen.
 • Indien er tijdens behandeling van uw melding door MDP een redelijk vermoeden bestaat van ongeoorloofde ongelijke behandeling, kan er bij het College voor de Rechten van de Mens een verzoek tot een oordeel worden ingediend. MDP kan melders hierbij bijstaan, hiermee wijzigt onze neutrale positie en wordt MDP belangenbehartiger. Alle betrokken partijen worden hierover geïnformeerd.
 • Wanneer er vermoedelijk sprake is van strafrechtelijke discriminatie of andere gerelateerde strafbare feiten, dan kan MDP een melder ondersteunen bij het doen van aangifte, ook wanneer de dader niet bekend is.
Afsluiten van uw melding
 
Een melding bij MDP wordt in ieder geval afgesloten indien:
 • Het gewenste resultaat behaald is.
 • Een melder geen verdere behandeling meer wenst.
 • Er geen verdere mogelijkheden zijn tot behandeling.
 • (Reactie)termijnen niet worden nageleefd.
 • Er geen constructieve relatie tussen MDP en melder mogelijk is.

Privacy en verwerking persoonsgegevens

Meer informatie over privacy en de verwerking van prersoonsgegevens door MDP treft u hier.

Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening

MDP streeft naar een dienstverlening die gekenmerkt wordt door kwaliteit, deskundigheid en integriteit. Desondanks kan het gebeuren dat u een klacht heeft met betrekking tot de uitvoering van de klachtbehandeling of registratie van uw melding. Heeft u hier een klacht over, dan kunt u dit bij ons melden. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Voor het behandelen van dergelijke klachten heeft MDP een klachtenregeling.


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >