A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Klachtenprocedure Meldpunt discriminatie en pesten

Als een melder of opdrachtgever kritische opmerkingen heft of een klacht over de gang van zaken binnen het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP), bespreekt hij/zij dat met het bestuur van het MDP om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als dit overleg niet leidt tot tevredenheid kan een officiële klacht worden ingediend via de externe klachtenprocedure. De vertrouwelijkheid van de klacht wordt gewaarborgd. Het advies van de externe klachtencommissie wordt als bindend beschouwd. Daaruit voortvloeiende consequenties worden door de stichting worden gerespecteerd en zo snel mogelijk afgehandeld.


 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centr.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen .... Lees meer >