A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Klachtenprocedure Meldpunt discriminatie en pesten

Als een melder of opdrachtgever kritische opmerkingen heeft of een klacht over de gang van zaken binnen het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP), bespreekt hij/zij dat met het bestuur van het MDP om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als dit overleg niet leidt tot tevredenheid kan een officiële klacht worden ingediend via de externe klachtenprocedure. De vertrouwelijkheid van de klacht wordt gewaarborgd. Het advies van de externe klachtencommissie wordt als bindend beschouwd. Daaruit voortvloeiende consequenties worden door de stichting gerespecteerd en zo snel mogelijk afgehandeld.


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >