A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Kwaliteit van het Meldpunt discriminatie en pesten

Als antidiscriminatievoorziening (ADV) dragen wij zorg voor de kwaliteit van onze dienstverlening op het vakgebied van discriminatie en ongelijke behandeling . Als stichting zijn wij een erkend uitvoeringsorgaan voor de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) en de Aanwijzing Discriminatie. Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP)  voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze in de memorie van toelichting van de Wga zijn gesteld. De kerntaken van de Wga voeren wij uit voor 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Daarnaast is onze dienstverlening gericht op het leveren van een bijdrage aan sociale veiligheid door de inzet van diverse projecten.Voor meer informatie over de (waarborging) van onze kwaliteit? Klik op een van onderstaande links.


Landelijke vereniging tegen discriminatie (LVTD)

Landelijke richtlijn behandeling meldingen discriminatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Klachtenprocedure MDP

 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centr.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen .... Lees meer >