A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Kwaliteit van het Meldpunt discriminatie en pesten

Als antidiscriminatievoorziening (ADV) dragen wij zorg voor de kwaliteit van onze dienstverlening op het vakgebied van discriminatie en ongelijke behandeling. Als stichting zijn wij een erkend uitvoeringsorgaan voor de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) en de Aanwijzing Discriminatie. Het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze in het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de memorie van toelichting bij de Wga zijn gesteld. De kerntaken van de Wga voeren wij uit voor 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Daarnaast is onze dienstverlening gericht op het leveren van een bijdrage aan sociale veiligheid door de inzet van diverse projecten. Voor meer informatie over de (waarborging) van onze kwaliteit? Klik op een van onderstaande links.


Landelijke branchevereniging Discriminatie.nl (voorheen LVtD)

Landelijke richtlijn behandeling meldingen discriminatie

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Klachtenprocedure MDP

 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >