A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Het nut van het melden van incidenten

Door uw situatie bij bij het Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) te melden wordt het mogelijk u te helpen. Dit kan op veel manieren. Door naar uw verhaal te luisteren kijken wij met u mee naar de ontstane situatie. Samen met u wordt er besproken welke stappen mogelijk zijn om de situatie bespreekbaar te maken, te onderzoeken of u te ondersteunen bij een klachtenprocedure. Het advies is op maat gemaakt en afhankelijk van de problematiek. Als u alleen behoefte heeft aan een goed gesprek over wat u is overkomen, of indien u slechts getuige bent geweest van discriminatie, ook dan kunt u bij MDP terecht!

Door te melden bij MDP draagt u tevens bij aan het inzichtelijk maken van ervaren discriminatie in Nederland. Meldingen bij MDP kunnen anoniem bijdragen aan rapportages over ervaren discriminatie. Hierdoor onstaat er een goed beeld van wat in Nederland en Gelderland-Midden speelt en waar behoefte is aan preventie.


Meldingen en resultaten

In 2017 heeft het MDP 333 meldingen geregistreerd en zaken gemonitord. Bij de behandeling van deze meldingen is het bespreekbaar maken van de situatie tussen partijen vaak een eerste stap. De bemiddeling vanuit MDP draagt veelal bij aan een herstel van verhoudingen. Naar alle betrokken partijen wordt geluisterd. De partijen sluiten een bemiddelingstraject vaak naar tevredenheid af. Bij klachtenprocedures, aangiften, onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens, waarbij vermeende discriminatie is onderzocht, geven melders aan zich erkent te voelen. Meer informatie over deze onderdelen van het werk van het MDP? Klik op onderstaande links.


Bemiddeling door het MDP

MDP bij het College voor de Rechten van de Mens

Uitspraken rechtbank Arnhem-Zutphen


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >