A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Waar staan wij voor?

Missie
Vanuit de missie van de organisatie richten wij ons op het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie, pesten en uitsluiten. In de statuten van onze stichting staat:

" Art.1 Gelderland-Midden is een mensgerichte organisatie die zich op basis van haar maatschappelijke betrokkenheid en overtuiging inzet voor een samenleving waarin het beginsel gelijke behandeling -zoals vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet, de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) alsmede in de Aanwijzing Discriminatie, gelijke behandelingswetgeving en in het strafrecht- wordt gerespecteerd en gehandhaafd. De stichting zet zich maximaal actief in voor het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie."
 
Visie
De organisatie zet in op deskundigheidsbevordering van professionals en burgers. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het leren signaleren en aanpakken van discriminatie, uitsluiten en pesten. Het sterk lokale karakter van ons adviesbureau maakt het mogelijk de hulp en begeleiding aan te laten sluiten vanuit een vertrouwde omgeving en wordt maatwerk gegarandeerd. Wij bemiddelen bij conflictsituaties, pesterijen en uitsluiting. Het doel van de bemiddeling is het op gang brengen van een dialoog. Door als organisatie de dienstverlening en de producten te richten op bewustwording en kennisdeling met betrekking tot uitsluiten en vooroordelen, is het mogelijk om (negatieve) gedragingen en beleid te beïnvloeden.

Nieuws
Een sportschool voor vrouwen mocht een vrouw niet weigeren als lid.

Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) bepaald dat een sportschool voor vrouwen een vrouw niet mocht weigeren als lid. De vrouw is eind 2014 van geslacht veranderd. De sportschool stelde dat haar diensten uitsluitend bedoeld zijn voor vrouwen e.... Lees meer >

Transvrouw in gelijk gesteld door College voor de Rechten van de Mens

Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat Tele2 Nederland een vrouw heeft gediscrimineerd door haar geslachtswijziging niet op tijd door te voeren in de administratie. Meldpunt discriminatie en pesten heeft melder in deze procedure bijgestaan.  .... Lees meer >

Horecadeurpanel Arnhem van start

Vandaag heeft de officiële aftrap plaatsgevonden voor het Horecadeurpanel Arnhem. Het Horecadeurpanel Arnhem ziet toe op een discriminatievrij uitgaansleven in Arnhem waar bezoekers, horecapersoneel en portiers discriminatie kunnen melden. Het Horecadeurpanel is een samen.... Lees meer >