A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Waar staan wij voor?

Missie
Vanuit de missie van de organisatie richten wij ons op het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie, pesten en uitsluiten. In de statuten van onze stichting staat:

" Art.1 Gelderland-Midden is een mensgerichte organisatie die zich op basis van haar maatschappelijke betrokkenheid en overtuiging inzet voor een samenleving waarin het beginsel gelijke behandeling -zoals vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet, de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) alsmede in de Aanwijzing Discriminatie, gelijke behandelingswetgeving en in het strafrecht- wordt gerespecteerd en gehandhaafd. De stichting zet zich maximaal actief in voor het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen en bestrijden van discriminatie."
 
Visie
De organisatie zet in op deskundigheidsbevordering van professionals en burgers. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het leren signaleren en aanpakken van discriminatie, uitsluiten en pesten. Het sterk lokale karakter van ons adviesbureau maakt het mogelijk de hulp en begeleiding aan te laten sluiten vanuit een vertrouwde omgeving en wordt maatwerk gegarandeerd. Wij bemiddelen bij conflictsituaties, pesterijen en uitsluiting. Het doel van de bemiddeling is het op gang brengen van een dialoog. Door als organisatie de dienstverlening en de producten te richten op bewustwording en kennisdeling met betrekking tot uitsluiten en vooroordelen, is het mogelijk om (negatieve) gedragingen en beleid te beïnvloeden.

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >