A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) registreert uw melding over (ervaren) discriminatie en kan u onafhankelijke bijstand verlenen bij de behandeling van uw klacht met betrekking tot discriminatie ofwel verboden onderscheid. Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier. Voor de registratie van een melding en het behandelen van een klacht over discriminatie, worden door ons persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bij jongeren onder 16 jaar zal toestemming worden gevraagd aan hun ouders/verzorgers om persoonsgegevens te verwerken. Zolang wij hun toestemming niet hebben, registreren wij meldingen van jongeren onder 16 jaar anoniem. 

 

Wij houden ons bij het verwerken van uw gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u zich bij ons meldt, zullen wij u hierover uitgebreid informeren. MDP is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer m1597805. De AP ziet toe op de naleving en toepassing van de AVG.


 

Nieuws
5500 inwoners werken mee aan onderzoek MDP

Vandaag wordt rapport gepubliceerd over de resultaten van het samenlevingsonderzoek dat MDP in samenwerking met I&O research en de ADV's in Oost-Nederland mocht uitvoeren. De regenboogprovincies Gelderland en Overijssel gaven de opdracht om te onderzoeken in hoeve.... Lees meer >

Hoeveel mensen hebben in 2018 hulp gezocht bij discriminatie?

In de Monitor discriminatie 2018 Oost-Nederland is te lezen dat in Overijssel en Gelderland (3 m.... Lees meer >

Adv’s in Oost-Nederland werken samen aan gelijke kansen voor iedereen!

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op ondersteuning bij discriminatieklachten. Dat staat in de wet. Veel gemeenten kiezen ervoor om de krachten te bundelen en deze dienst via een gespecialiseerde organisatie aan hun inwoners te bieden. Oost-Nederland, bestaande.... Lees meer >