A A A
Meldpunt Discriminatie en Pesten - Logo

Privacy en verwerking van je persoonsgegevens

Algemeen
Voor de registratie van een melding en het behandelen van een klacht, worden door ons persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Het Meldpunt is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer m1597805. De AP ziet toe op de naleving en toepassing van de WBP.
 
Jonger dan 18 jaar?
Alle meldingen worden door het Meldpunt geregistreerd. Deze registratie wordt in eerste instantie anoniem opgenomen. Ben je 16 jaar of ouder, dan kan het Meldpunt na jouw toestemming je persoonsgegevens verwerken. Ben je jonger dan 16 jaar, dan hebben wij hiervoor toestemming nodig van je ouders of verzorgers. Zolang hier geen toestemming voor is, registreren wij deze meldingen anoniem. Het is belangrijk dat je weet dat het Meldpunt nooit persoonlijke informatie zal delen met anderen zonder jouw toestemming. Wanneer je wil dat het Meldpunt bijvoorbeeld contact opneemt met de zorg- of anti pestcoördinator van een school of een wijkagent in de buurt, dan hebben wij hier óok de toestemming van je ouders of verzorgers voor nodig. 

 

Nieuws
Landelijk onderzoek naar de werking van discriminatie meldpunten

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ten behoeve van de Tweede Kamer, de werking van antidiscriminatievoorzieningen (Adv's) onderzocht. Het onderzoek is positief over zelfstandig regionaal georganiseerde Adv's, .... Lees meer >

MDP rond succesvolle voorlichtingsronde bij basisteams politie af

Meldpunt discriminatie en pesten (MDP) heeft onlangs de voorlichtingsronde langs de basisteams van de politie in de regio Gelderland-Midden afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten stond kennisdeling en samenwerking ten aanzien van discriminatie, pesten en sociale veiligheid centr.... Lees meer >

MDP in uitzending Nieuwsuur in verband met aanpak discriminatie in het voetbal

Uit een inventarisatie van televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat het bijna onmogelijk is om de bewijslast rond te krijgen tegen makers van oerwoudgeluiden in voetbalstadions. Vitesse is naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd Vitesse - Ajax, gericht tegen .... Lees meer >